ESL and Academic Programs

โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของแคนาดาเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 1992 จำกัดนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อประสิทธิภาพในการสอนและดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงพร้อมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และที่พักประจำ

  • Port Coquitlam

Promotion

Summer Program เปิดรับสมัครวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษสำหรับ 15 ท่านแรก

Full programs

โปรแกรมด้านวิชาชีพทุกโปรแกรมมุ่งให้นักเรียนมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพร้อมปรับตัวทำงานในระบบการทำงานของประเทศแคนาดา

  • Vancouver
Full programs

สถานที่ตั้งในแวนคูเวอร์สะดวกต่อการเดินทางและโปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับปริญญาของประเทศแคนาดา

  • Vancouver
Full programs

FDU

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครทุนการศึกษาในโปรแกรมของมหาวิทยาลัย

  • Vancouver

Promotion

ทุนการศึกษา

Full programs

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสพร้อมประสบการณ์การทำงานกับชาวแคนาเดียน

  • Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Victoria, Calgary
Full programs

โรงเรียนชั้นนำด้านภาษาในแวนคูเวอร์ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันพร้อมโปรแกรมรูปแบบต่างๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติ

  • Vancouver, Toronto
Full programs

สถาบันสอนภาษาชั้นนำ จำกัดจำนวนนักเรียนในชั้นเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน และโปรแกรมใหม่ด้านธุรกิจพร้อมการฝึกงานเพื่อเสิรมสร้างความมั่นใจให้นักเรียนในการประกอบอาชีพจริง

  • Vancouver, Toronto, Victoria, Halifax, Surrey

Promotion

โปรโมชั่นค่าเรียนถูกที่สุดในสาขาใหม่ Surrey $869

Full programs

โปรแกรมการเรียนระดับปริญญาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการเตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงานในแคนาดา จากประสบกาณ์การสอนของศาสตราจารย์และบุคลากรคุณภาพของมหาวิทยาลัย

  • Richmond, Surrey, Langley
Full programs

หนึ่งในโรงเรียนที่มีมาตรฐานได้รับการประเมินจากนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมการเรียนมีความยืดหยุ่นเหมาะกับนักเรียนหลายระดับ

  • Ontario, Toronto
Full programs

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในแคนาดาด้วยโปรแกรมมีความยืดหยุ่นในระยะเวลาและนักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมเองได้ตามความต้องการ

  • Vancouver

Promotion

Hot Promotion for ESL!!!!
6w free 1w = 7w
8w free 2w = 10w
10w free 3w = 13w
12w free 4w = 16w
14w free 6w = 20w
16w free 8w = 24w
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $1320

Full programs