บริษัท เซอร์วิส ลิงค์ แคนาดา จำกัด (SLC)

บริษัท เซอร์วิส ลิงค์ แคนาดา จำกัด หรือ SLC ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2012 ณ เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา บริษัทได้ให้บริการในด้านการย้ายถิ่นฐานจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าถาวรของประเทศแคนาดาซึ่งบริษัทหลักตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อบริษัท เซอร์วิส ลิงค์ แคนาดา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ทำการให้คำแนะนำนักเรียนและผู้ประกอบวิชาชีพ/แรงงานฝีมือ จากประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศมองโกเลีย และประเทศลาว ที่มีความสนใจศึกษาต่อและทำงานในประเทศแคนาดา ทั้งนี้บริษัทมีทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ในการให้คำปรึกษาในกรณีคนไทยแต่งงานกับคนแดนาดาภายใต้โปรแกรมคู่สมรสให้การอุปถัมถ์วีซ่าถาวร

ยิ่งไปกว่านั้น SLC เป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านกฎหมายในการย้ายถิ่นฐานซึ่งดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาต (RCIC), และเป็นสมาชิกของ Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), ที่ทำการติดต่อหน่วยงานรัฐบาลแคนาดาโดยตรง โดยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษามีอำนาจเป็นตัวแทนของลูกความในทุกกรณีของการดำเนินการย้ายถิ่นฐานรวมไปถึงในกรณี Citizenship and Immigration Canada (CIC), Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) Canada Border Services Agency (CBSA), Service Canada (HRSDC) และ Immigration Appeal Division (IAD)

Our staff

พาร์วินเดอร์ ซาดานา
ที่ปรึกษาอาวุโสในด้านการย้ายถิ่นฐาน

เขาเป็นชาวแคนาดาที่พำนักในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาอาวุโสในด้านการย้ายถิ่นฐาน โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของ Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC/the Council).,Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC), Canadian Migration Institute (CMI), Thai-Canadian Chamber of commerce (TCCC) และเป็นผู้ทำคำรับรองในรัฐบริติชโคลัมเบีย นายซาดานาเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อให้คำปรึกษาในทุกกรณีของการย้ายถิ่นฐานยังประเทศแคนาดาแก่ลูกความในทุกๆเดือน

จริยาวรรณ ซาดานา
ผู้จัดการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

เธอเป็นชาวไทยที่พำนักในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการศึกษาต่อประเทศแคนาดา สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยบูรพา และเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการครูผู้สอนเป็นระยะเวลา 3 ปี ณโรงเรียนบ้านมะเดื่อและโรงเรียนยางวิทยาคม ทั้งนี้ยังเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มุ่งหวังประสบความสำเร็จในด้านอาชีพและการศึกษาต่อในประเทศแคนาดา

ซูซานนา มา
ธุรการ

เธอเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา ซึ่งพำนักอยู่ในเมืองเวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชีและการเงินจาก Fudan University ณ ประเทศจีน เธอกลายเป็นนักบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศจีนและเคยทำงานให้กับรัฐบาลจีนในโครงการใหญ่ของบริษัทร่วมทุนและบริษัทเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมจีน

ซูซานนาได้อาศัยอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์มานานกว่า 10 ปี โดยทำงานให้กับทางบริษัทที่สำนักงาน Port Coquitlam เป็นเวลา 4 ปี จากประสบการณ์การทำงานทำให้ซูซานนาเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการเตรียมเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองของลูกค้าที่มีความหลากหลาย และมีความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน ทั้งนี้ เธอยังสามารถพูดภาษาจีนแมนดารินและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

ดวงใจ ศรีสวัสดิ์
ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา / เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสาร

เธอเป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิส เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์ ในสาขาพัฒนสังคมศาสตร์และระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษากับนักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาในโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศ เธอเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2556 ในออฟฟิสของเราเธอทำหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน, วีซ่าชั่วคราวและวีซ่าทำงานและงานเอกสารอื่นๆ เธอสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว