ความสวยงามของธรรมชาติเป็นสิ่งที่แสดงความแตกต่างของเมืองแต่ละเมือง Toronto, Vancouver, Montreal, Edmonton และ Calgary ถือว่าเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศแคนาดา

Vancouver เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ค่อนข้างสูง แม้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ $10.25 แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตก็สูงตามมาเช่นกัน ตามข้อมูลทางสถิติของประเทศแคนาดา ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ เฉลี่ยจะอยู่ที่ $700 ถึง $800 ต่อเดือน แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดี เมืองแวนคูเวอร์จึงยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนชาวไทยในการอยู่อาศัย เนื่องจากภูมิอากาศในจังหวัด British Columbia ไม่หนาวเย็นมากเกินไปหากเปรียบเทียบกับจังหวัด Ontario หรือ Quebec ยิ่งไปกว่านั้นโอกาสในการทำงานก็มีสูงเช่นเดียวกัน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานที่อยู่อาศัย เมือง Vancouver และ Toronto มีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ $10.25 ซึ่งจะสูงกว่าเมือง Edmonton และ Calgary ที่มีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ $9.40 ส่วนเมือง Montreal มีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ $9.65 (สำหรับอัตราจ้างทั่วไปและอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) และ $8.35 (สำหรับลูกจ้างที่ได้รับเงินนอกเหนือจากเงินเดือน) เคล็ดลับในการเลือกที่พักอาศัยอยู่ตรงที่ เมืองที่มีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าจะมีความต้องการในค่าใช้จ่ายของชีวิตประจำวันที่น้อยลง เมื่อเทียบกับเมืองที่มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เมือง Montreal, Calgary และ Edmonton มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทั่วไปค่อนข้างต่ำ

มีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เมือง Edmonton กลายเป็นที่เมืองที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศแคนาดา นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรประเทศแคนาดาได้จัดให้ Alberta เป็นจังหวัดเดียวเท่านั้นที่มีการยกเว้นภาษีการค้าขาย (PST)

โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งกำหนดการใช้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไปความประสงค์ของนักเรียน เนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องง่ายดายที่จะย้ายที่อยู่อาศัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เราได้เคยพบว่านักเรียนชาวเอเชียประสงค์ที่จะอาศัยในเมือง Vancouver เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายและเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและเราได้ช่วยเหลือให้นักเรียนชาวเอเชียจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนจากประเทศไทยเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้บรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาและการขอวีซ่าที่อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดา