ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะเป็นบั้นปลายชีวิตของนักเรียน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัคร หรือรับการปรึกษาฟรี โปรดติดต่อเรา