SLC ขอเสนอโปรแกรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศที่มีความหลากหลายให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชั้นนำของประเทศแคนาดา

โปรแกรมภาคฤดูร้อนได้รวมการพัฒนาด้านวิชาชีพ, ด้านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้วัฒนธรรมโดยการผสมผสานการสำรวจ, การพักผ่อนและความสนุกสนาน โปรแกรมภาคฤดูร้อนสองสัปดาห์,สามสัปดาห์หรือสี่สัปดาห์เป็นโอกาสที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ ระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดาและเครือข่ายการเริ่มธุรกิจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทางสังคม, การเรียนรู้ในชั้นเรียนและการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางธุรกิจ

การรับเข้า
ที่พักอาศัย
กิจกรรม

ระยะเวลา / วัน / ค่าธรรมเนียม

โปรแกรมภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ 2, 3 หรือ 4 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนของประเทศแคนาดา วันที่เริ่มโปรแกรมจะถูกกำหนดร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่ง SLCได้เป็นตัวแทนอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่และค่าธรรมเนียมโปรแกรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราหรือเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็ปไซต์หลักของเรา ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นของโปรแกรมภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียน

อายุ

เด็กหญิงและเด็กชาย อายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี และนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุระหว่าง 8 ถึง 12 ปีที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้

ที่พักอาศัย

  • นักเรียนสามารถเลือกที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์หรือบ้านพักนักเรียนที่จัดโดยวิทยาลัยของแคนาดา
  • นักเรียนที่พักอาศัยแบบโฮมสเตย์จะได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวัน
  • นักเรียนที่พักอาศัยในบ้านพักนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดเตรียมอาหารได้
  • นักเรียนที่จัดที่พักอาศัยของตนเองไว้แล้ว สามารถเลือกเพียงค่าเล่าเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเตรียมสำเนาของผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านให้กับ SLC

กิจกรรม

ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบทางด้านวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, การกีฬาและกิจกรรมทางสังคม นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพราะกิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการฝึกฝนภาษาอังกฤษและการพบปะกับนักเรียนคนอื่นๆ


ที่ปรึกษาของ Study Links สามารถชี้แนะนักเรียนได้อย่างถูกต้องสำหรับการเลือกโปรแกรมภาคฤดูร้อนที่มีอยู่ใน Vancouver, Toronto, Montreal, Edmonton และ Winnipeg
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมภาคฤดูร้อน กรุณาติดต่อเรา.