Mẫu Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

Mẫu đánh giá dành cho ai quan tâm học tại Canada.

1) Thông tin liên lạc
2) ứng viên chính
Fill GRAY AREA only if different from Contact Information

Vui lòng cung cấp thông tin sau:

 • Số và tên đường
 • Thành phố/thị xã
 • Tỉnh thành
 • Quốc gia
 • Mã số bưu điện/quốc gia

Nếu có khác biệt với địa chỉ trên, thì cung cấp:

 • Số và tên đường
 • Thành phố/thị xã
 • Tỉnh thành
 • Quốc gia
 • Mã số bưu điện/quốc gia

Cung cấp thông tin:

 • Tên trường
 • số và tên đường
 • Thành phố/ thị xã
 • Tỉnh thành
 • Quốc gia
 • Mã số bưu điện/mã số quốc gia
 • Khóa học
 • Thời gian học
3) Vợ/chồng và con cùng đi với ứng viên
A)
B)
C) thêm khoảng trống để cung cấp thành viên gia đình đi cùng
4) các tiêu chuẩn thuộc tính có thể chấp nhận được

vui lòng cung cấp thông tin:

 • Tên
 • Quốc gia
 • Thời gian ở
5) Kết quả kiểm tra Tiếng Anh
Cung cấp tài liệu của bạn ở khung này
IELTS/TOEFL/CELPIP/PTE Academic result
6) Các ý kiến
Nếu bạn ở Canada, vui long cung cấp bản photo về giấy phép nhập học,TRV, thư chấp nhận và chi tiết visa hiện hành