เมื่อนักเรียนตัดสินใจที่จะเรียนต่อในประเทศแคนาดา ขั้นตอนต่อไปคือเลือกสถาบันการเรียนและที่นี่เรามีทีมงาน Study Links ที่สร้างความแตกต่างในการแนะแนวนักเรียนเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม ประเทศแคนาดามีมหาวิทยาลัยที่ดีมากมายส่งผลให้การตัดสินใจในการเลือกเป็นสิ่งที่ยากลำบาก การพิจารณาเลือกสถาบันเราคำนึงถึงปัจจัยหลักหลายอย่างแต่ไม่ได้มีกฎระเบียบตายตัวที่ระบุไว้ในการเลือกมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา เพียงแค่ว่าเมื่อเราเลือกสถาบันให้นักเรียน เราคำถึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆเพื่อเสนอให้นักเรียนของเราทำการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย

  • ภาษาหลักที่ใช้ในมหาวิทยาลัย: ภาษาที่ใช้สื่อสารในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส บางสถาบันใช้เพียงหนึ่งภาษาหรือบางสถาบันใช้ทั้งสองภาษาเป็นภาษาหลัก เราต้องแน่ใจว่านักเรียนสามารถที่เรียนและสื่อสารในภาษาที่จำเป็นต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้
  • ระดับของปริญญา: นักเรียนต้องการที่จะเรียนในระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท, หรือระดับปริญญาเอก
  • ขนาดของมหาวิทยาลัย: นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก? การบรรยายให้ห้องขนาดใหญ่หรือการสัมนาขนาดเล็ก? ทั้งคู่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งคำสัญที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
  • โอกาสรับประสบการณ์การทำงาน & PR: โปรแกรมมีการฝึกงานหรือมีการฝึกที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ โปรแกรมมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาหรือนักเรียนสามารถมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าถาวรหรือไม่ หากนักเรียนได้รับปริญญาดังกล่าวและมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศแคนาดาภายใต้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา
  • ค่าเรียนและการช่วยเหลือด้านการเงิน: ค่าเรียนในประเทศแคนาดามีราคาสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าเรียนหรือไม่?
  • คณะและบุคคลากร: มีบุคคลากรภายในคณะช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักเรียนในหัวข้อที่ต้องการศึกษาหรือไม่?
  • ที่พักอาศัยสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ: มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนทุพพลภาพหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่?
รายชื่อมหาวิทยาลัยแนะนำ (ทั่วประเทศแคนาดา)

Fairleigh Dickinson University (FDU)

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.fdu.edu/campuses/vancouver-campus/

Description:

ก่อตั้งในปีค.ศ 1942 ปัจจุบันนี้ FDU ได้เปิดสอนมากกว่า 100 โปรแกรม  ยิ่งไปกว่านั้นมีแคมปัสแห่งที่สองใน New Jersey และมีแคมปัสใน United Kingdom อีกด้วย ซึ่งแคมปัสของ FDU ที่ New Jersey's เป็นแคมปัสที่ใหญ่และมีระดับการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงโดยมีนักเรียนมากกว่า  11,000 คน


Thompson Rivers University (TRU)

Location: Kamloops, British Columbia

Website: https://www.tru.ca/

Description:

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนและการวิจัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและระดับสายอาชีพ TRU เปิดสอน 140 โปรแกรมในแคมปัสและอีก 60 โปรแกรมเป็นการเรียนออนไลน์หรือการเรียนทางไกลผ่าน Open Learning division โปรแกรมดังกล่าวเหล่านี้ได้แก่โปรแกรมฝึกงานด้านการค้า โปรแกรมระดับใบประกาศและระดับประกาศนียบัตร, ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทและด้านกฎหมาย


Capilano University

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.capilanou.ca/

Description:

Capilano University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ใน North Vancouver, BC และเปิดสอนถึง 97 โปรแกรมใน 5 คณะ: the Faculty of Arts & Sciences; the Faculty of Business & Professional Studies; the Faculty of Education, Health & Human Development; the Faculty of Fine & Applied Arts; และ the Faculty of Global & Community Studies


University of the Fraser Valley (UFV)

Location: Abbotsford, British Columbia

Website: https://www.ufv.ca/

Description:

UFV เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมีแคมปัสตั้งอยู่ที่ Abbotsford, Chilliwack, Mission และ Hope มหาวิยาลัยนี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาที่รองรับนักเรียนได้มากถึง 15,000 คนต่อปี


Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Location: Surrey, British Columbia

Website: https://www.kpu.ca/

Description:

KPU มีทั้งหมด 5 แคมปัสตั้งอยู่ที่ Newton, Richmond, Cloverdale, Whalley, และ Langley จัดเป็นหนึ่งสถาบันที่ใหญ่ที่สุดใน BC และรองรับนักเรียนได้ถึง 20,000 คน เปิดสอนระดับปริญญาตรีและการศึกษาสายอาชีพรวมไปถึงระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตร,ใบประกาศ, การฝึกงาน,และอื่นๆอีกกว่า 120 โปรแกรม


York University

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.yorku.ca/index.html

Description:

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามและรองรับนักเรียนได้ถึง 55,700 คน ก่อตั้งในปีค.ศ.1959 หลายสาขาที่เปิดสอนโดย York University ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมภาพยนตร์ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา


Wilfrid Laurier University (WLU)

Location: Waterloo, Ontario

Website: https://www.wlu.ca/

Description:

Wilfrid Laurier University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ที่ Waterloo, ON และแคมปัสที่สองตั้งอยู่ที่ Brantford ส่วนแคมปัสใหม่ล่าสุดตั้งอยู่ที่ Milton เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขา มีนักเรียนมากกว่า 15,000 คนในโปรแกรมระดับปริญญาตรีและมากกว่า 1,000 คนในระดับปริญญาโทส่วนนักเรียนอีก 4,000 คนเป็นนักเรียนที่เรียนชั่วคราว


Memorial University

Location: St. John's, Newfoundland

Website: https://www.mun.ca/

Description:

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ปีค.ศ. 1925 มีทั้งหมด 5 แคมปัส ตั้งอยู่ St. John's, Corner Brook, และ Harlow, Essex, United Kingdom Memorial University เปิดสอนระดับใบประกาศ, ประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และระดับหลังจบปริญญาตรี พร้อมทั้งยังเปิดสอนโปรแกรมเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาตรีอีกด้วย


University of Prince Edward Island (UPEI)

Location: Charlottetown, Prince Edward Island

Website: https://www.upei.ca/

Description:

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1969 UPEI ตั้งอยู่ที่ Charlottetown, Prince Edward Island เปิดสอนหลากหลายสาขาโปรแกรมในระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก  


ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนในทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะคงอยู่ตลอดชีวิตของนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัครเรียน หรือรับการประเมินฟรี โปรดติดต่อเรา