Khi sinh viên đã quyết định du học Canada, bước tiếp theo là chọn nơi nộp đơn và tại đây, các tư vấn của Study Links tạo sự khác biệt để tư vấn cho bạn chọn chương trình phù hợp. Có rất nhiều trường đại học lớn ở Canada, và thu hẹp các lựa chọn của bạn có thể gây khó khăn. Có một số yếu tố cần xem xét. Mặc dù không có quy tắc nào cho việc chọn trường đại học ở Canada nhưng khi chúng tôi chọn, chúng tôi xem xét một số yếu tố quan trọng để sinh viên của chúng tôi xem xét bao gồm:

  • Ngôn ngữ chính yếu của Cao Đẳng: Các ngôn ngữ phổ biến nhất được nói ở Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp. Một số trường sử dụng một hoặc cả hai như ngôn ngữ chính của họ. Chúng tôi đảm bảo rằng sinh viên có thể học và giao tiếp trong những điều cần thiết.
  • Loại văn bằng: Họ theo đuổi văn bằng loại liên thông, cử nhân, thạc sỹ hay tiến sỹ?
  • Quy mô của trường đại học: Sinh viên quan tâm đến khuôn viên của trường lớn hay nhỏ? Bài giảng lớn hay hội thảo nhỏ? Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng, vì vậy, điều quan trọng là quyết định học sinh nào của chúng ta cảm thấy thoải mái nhất.
  • Cơ hội cho kinh nghiệm làm việc & PR: Có chương trình hợp tác (trực tiếp hợp tác) hay gì đó tương tự không? Chương trình có đủ điều kiện nhận Giấy phép lao động PG hay sinh viên có thể đủ điều kiện nhận Thường trú nếu họ hoàn thành bằng cấp và làm việc theo giấy phép làm việc PG.
  • Lệ phí và hỗ trợ tài chính: Du học Canada có thể tốn kém. Có phải trường cao đẳng có tài trợ hoặc học bổng để giúp sinh viên của chúng tôi đủ khả năng học tập của họ?
  • Khoa và nhân viên: Nghiên cứu các giảng viên trong chương trình của họ. Có sinh viên đặc biệt muốn học với?
  • Nhà ở cho các nhu cầu đặc biệt: Trường có thể tiếp nhận các sinh viên bị khuyết tật về thể chất hoặc học tập?
Danh sách về các trường trung học (toàn quốc Canada) để chọn lựa:

Fairleigh Dickinson University (FDU)

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.fdu.edu/campuses/vancouver-campus/

Description:

Founded in 1942, FDU currently offers more than 100 individual degree programs to its students. In addition to its two campuses in New Jersey, the university also has a campus in Canada, a campus in the United Kingdom, and an online platform. FDU is New Jersey's largest private institution of higher education, with over 11,000 students.


Thompson Rivers University (TRU)

Location: Kamloops, British Columbia

Website: https://www.tru.ca/

Description:

A public teaching and research university offering undergraduate and graduate degrees and vocational training. TRU offers 140 on-campus programs and approximately 60 online or distance programs through the Open Learning division, including trades apprenticeships, vocational certificates and diplomas, bachelor's and master's degrees and law.


Capilano University

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.capilanou.ca/

Description:

Capilano University is a teaching-focused public university based in North Vancouver, BC and offers 97 programs through 5 faculties: the Faculty of Arts & Sciences; the Faculty of Business & Professional Studies; the Faculty of Education, Health & Human Development; the Faculty of Fine & Applied Arts; and the Faculty of Global & Community Studies.


University of the Fraser Valley (UFV)

Location: Abbotsford, British Columbia

Website: https://www.ufv.ca/

Description:

UFV is a Canadian public university with campuses in Abbotsford, Chilliwack, Mission and Hope. It grew rapidly, becoming one of the largest university colleges in Canada and student enrollment is now over 15,000 students annually.


Kwantlen Polytechnic University (KPU)

Location: Surrey, British Columbia

Website: https://www.kpu.ca/

Description:

KPU has 5 campuses in Newton, Richmond, Cloverdale, Whalley, and Langley. It is one of the largest institutions by enrolment in BC with a total of 20,000 student. KPU provides undergraduate and vocational education including bachelor's degrees, associate degrees, diplomas, certificates, apprenticeships, and citations in more than 120 diverse programs.


York University

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.yorku.ca/index.html

Description:

It is Canada's third-largest university, and it has approximately 55,700 students and it was established in 1959. Several of York's programs have gained notable recognition both nationally and internationally. York houses Canada's oldest film school which has been ranked one of the best in Canada.


Wilfrid Laurier University (WLU)

Location: Waterloo, Ontario

Website: https://www.wlu.ca/

Description:

Wilfrid Laurier University is a public university in Waterloo, ON. and has a second campus in Brantford, and recently has opened a third campus in Milton. The university offers undergraduate and graduate programs in a variety of fields, with over 15,000 full-time undergraduate students, over 1000 full‑time grad students and nearly 4,000 part-time students.


Memorial University

Location: St. John's, Newfoundland

Website: https://www.mun.ca/

Description:

Founded in September 1925 Memorial's five campuses include St. John's, Corner Brook, and Harlow, Essex, United Kingdom. Memorial University offers certificate, diploma, undergraduate, graduate, and post-graduate programs, as well as online courses and degrees.


University of Prince Edward Island (UPEI)

Location: Charlottetown, Prince Edward Island

Website: https://www.upei.ca/

Description:

Founded in 1969 UPEI's campus, located at the corner of Belvedere and University Avenues in Charlottetown, Prince Edward Island's capital city. UPEI offers a wide range of programs and degrees to undergraduate, graduate and doctoral students.


Các nhà tư vấn của Study Links chỉ cho bạn đi đúng hướng trên con đường thành công học tập ở Canada sẽ kéo dài suốt đời. Để biết thêm thông tin về các chương trình Trung học hoặc để áp dụng hoặc đánh giá ban đầu miễn phí của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi