Study Links เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนทั่วทุกมุมโลก ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลมากที่สุดที่นักเรียนสามารถจัดการกับแพ็กเกจการบริการได้ด้วยตนเอง ทุกๆแพ็กเกจการบริการของเราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของนักเรียนทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่า

ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 10 ปีในการลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนจำนวนกว่า 1,000 คน ในสถาบันที่หลากหลายในประเทศแคนาดา เราเข้าใจถึงความท้าทายที่จะต้องเผชิญกับแรงบันดาลใจของนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ การดูแลใส่ใจกับความต้องการของนักเรียน เราได้ออกแบบกระบวนการของเราในลักษณะที่รวมงานทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเริ่มต้นจากการการขอวีซ่าเพื่อที่จะเตรียมการเดินทางให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ซับซ้อน

ทีมงานของเราสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อที่จะช่วยนักเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินการ การบริการของเรารวมไปถึง ...


การบริการด้านวิชาการ

การเลือกหลักสูตร

เราจะช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกเป้าหมายปลายทาง ด้านหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษา ให้ตรงตามสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคน อาทิเช่น ด้านวิชาการ ด้านการจ้างงาน และพื้นฐานทางการเงิน ในขณะที่เราช่วยนักเรียนในการเลือกสิ่งต่างๆเหล่านี้ เรายังคำนึงถึงเป้าหมายระยะยาวของนักเรียนอีกด้วย นั่นหมายถึง แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของนักเรียน

การลงทะเบียนเข้าศึกษา

การดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครของสถาบันการศึกษาที่นักเรียนเลือก ซึ่งบ่อยครั้งสร้างความสับสนในขั้นตอนการลงดำเนินการ บริษัท SLC สามารถช่วยให้นักเรียนดำเนินการได้ง่ายดายขึ้น นอกจากนี้เรายังประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยเป็นตัวแทนของนักเรียนในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการวีซ่า

วีซ่านักเรียน สำหรับนักเรียนใหม่

เราให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่านักเรียน การยื่นใบสมัครขอวีซ่านักเรียนและเป็นตัวแทนของนักเรียนในการประสานงานเกี่ยวกับข้อข้องใจของเจ้าหน้าที่ขณะยื่นขอวีซ่านักเรียน การยื่นขอวีซ่านักเรียนทุกใบสมัครได้รับการตรวจสอบและยื่นขอวีซ่าโดยสมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก ICCRC กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดา

วีซ่านักเรียน สำหรับนักเรียนที่ถูกปฏิเสธวีซ่า

ในกรณีที่วีซ่านักเรียนถูกปฏิเสธหรือมีความล่าช้าในการดำเนินการด้วยเหตุผลบางประการ เราสามารถช่วยนักเรียนในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดบันทึก CAPIS / GCMS / FOSS จากกระทรวงพลเมืองและตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนาดาซึ่งทำให้เราสามารถเห็นจุดบกพร่องและแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับการรับรองจากประเทศแคนาดา

ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

SLC ให้บริการนักเรียนในการยื่นขอใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโปรแกรมเรียนหลังจบระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติจาก CIC ประเทศแคนาดา

วีซ่าผู้อาศัยถาวร สำหรับนักเรียน

เนื่องจาก SLC ให้บริการด้านการย้ายถิ่นฐานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ทำให้เราสามารถดำเนินการวีซ่าผู้อาศัยถาวรให้กับนักเรียนของเราได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์ขอวีซ่าผู้อาศัยถาวรโปรดคลิกที่นี่ click here เพื่อดูกฎเกณฑ์คุณสมบัติหรืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติของการทำงานสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วเพื่อใช้ประกอบในการขอวีซ่าผู้อาศัยถาวรบนเว็ปไซต์หลักของเรา

บริการก่อนการเดินทาง

การเตรียมการเดินทาง

ด้วยความร่วมมือของเราพร้อมกับผู้ให้บริการชั้นนำ เราสามารถดูแลทุกความต้องการในการเดินทางของนักเรียน ทั้งเรื่องตั๋วเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการประกันภัยการเดินทาง

การชี้แจงขั้นพื้นฐานก่อนออกเดินทาง

เราให้บริการขั้นพื้นฐานและชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นก่อนการเดินทาง พร้อมกับชี้แนะแนวทางในการที่จะติดต่อกับบุคคลที่จำเป็น,สถานที่พักและอื่น ๆ

บริการหลังจากเดินทางมาถึงแคนาดา

ที่พักชั่วคราว

SLC มีบริการที่พักชั่วคราวให้กับนักเรียนสำหรับบางโอกาส เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนมีเวลามองหาที่พักอาศัย

บริการอื่น ๆ

SLC ให้บริการนักเรียนในการเปิดบัญชีธนาคาร การสมัครประกันสุขภาพ ประกันสังคม (SIN) และการบริการที่หลากหลายตามที่นักเรียนต้องการเมื่อนักเรียนเดินทางมาที่ประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรก