จากประสบการณ์หลายปีในการช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ทีมงานแนะแนวของ Study Links ทำงานร่วมกับนักเรียนในการเลือกวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการประกอบอาชีพของนักเรียน เราทำงานกับวิทยาลัยที่มีมาตรฐานที่เราวางไว้เท่านั้นและเป็นวิทยาลัยที่มีรายชื่อในระบบการศึกษาของ IRCC เราเลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการการจ้างงานที่สูงของตลาดปัจจุบัน

Study Links เป็นตัวแทนของวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าและเครื่องมือในการสอนสำหรับหลักสูตรที่ซับซ้อนให้ตรงตามสภาพการทำงานในปัจจุบัน หลายโปรแกรมในวิทยาลัยมีการฝึกงานและฝึกภาคปฏิบัติที่ให้นักเรียนมีความคุ้นเคยในการทำงานที่นักเรียนตั้งใจไว้

ประเทศแคนาดามีวิทยาลัยที่ดีมากมายส่งผลให้การตัดสินใจในการเลือกเป็นสิ่งที่ยากลำบาก การพิจารณาเลือกสถาบันเราคำนึงถึงปัจจัยหลักหลายอย่างแต่ไม่ได้มีกฎระเบียบตายตัวที่ระบุไว้ในการเลือกวิทยาลัยในประเทศแคนาดา เพียงแค่ว่าเมื่อเราเลือกสถาบันให้นักเรียน เราคำถึงถึงปัจจัยสำคัญต่างๆเพื่อเสนอให้นักเรียนของเราทำการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย

  • ภาษาหลักที่ใช้ในวิทยาลัย: ภาษาที่ใช้สื่อสารในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส บางสถาบันใช้เพียงหนึ่งภาษาหรือบางสถาบันใช้ทั้งสองภาษาเป็นภาษาหลัก เราต้องแน่ใจว่านักเรียนสามารถที่เรียนและสื่อสารในภาษาที่จำเป็นต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้
  • ระดับวิทยาลัย: นักเรียนมีความสนใจการเรียนในระดับวิทยาลัย, ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับสถาบันการศึกษา
  • ระดับของปริญญา: นักเรียนวางแผนที่จะเรียนในระดับใบรับรอง, ระดับใบประกาศนียบัตร, ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาหรือระดับใบประกาศนียบัตรขั้นสูง
  • ขนาดของวิทยาลัย: นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนวิทยาลัยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก? การบรรยายให้ห้องขนาดใหญ่หรือการสัมนาขนาดเล็ก? ทั้งคู่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งคำสัญที่ต้องคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนมากที่สุด
  • โอกาสรับประสบการณ์การทำงาน & PR: โปรแกรมมีการฝึกงานหรือมีการฝึกที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ โปรแกรมมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาหรือนักเรียนสามารถมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าถาวรหรือไม่ หากนักเรียนได้รับปริญญาดังกล่าวและมีประสบการณ์ในการทำงานในประเทศแคนาดาภายใต้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา
  • ค่าเรียนและการช่วยเหลือด้านการเงิน: ค่าเรียนในประเทศแคนาดามีราคาสูง ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าเรียนหรือไม่?
  • ที่พักอาศัยสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ: มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนทุพพลภาพหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือไม่?
รายชื่อวิทยาลัยแนะนำ (ทั่วประเทศแคนาดา)

Douglas College

Location: New Westminster, British Columbia

Website: https://www.douglascollege.ca/

Description:

Douglas College เป็นวิทยาลัยการศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดสอนระดับปริญญาในจังหวัด BC  มีนักเรียนมากถึง 17,000 คนที่เรียนในสถาบันแห่งนี้ นักเรียน 8,500 คนเรียนในโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องและมีนักเรียนต่างชาติมากถึง 4,210 คน Douglas College เปิดสอนระดับปริญญาตรี, โปรแกรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับด้านศิลป์และด้านวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้ยังได้เปิดสอนสายอาชีพหลากหลายสาขา


Canadian College

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://canadiancollege.com/

Description:

Canadian College เป็นวิทยาลัยเอกชนในใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ที่เปิดสอนในโปรแกรม Co-op และโปรแกรมสอนภาษา (ESL) Canadian College ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยรัฐบาลเพื่อเปิดการสอนในบางโปรแกรมเช่นโปรแกรมธุรกิจและโปรแกรมด้านการจัดการ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะทำให้นักเรียนขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบโปรแกรมแล้ว


Langara College

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://langara.ca/

Description:

Langara College ตั้งอยู่ในมืองแวนคูเวอร์ จัดเป็นวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนในโปรแกรมระดับปริญญาตรี เช่น โปรแกรมเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย, โปรแกรมสายอาชีพ, และโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 21,000 คนต่อปี


College of the Rockies

Location: Cranbrook, British Columbia

Website: https://cotr.bc.ca/

Description:

The College of the Rockies เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลตั้งอยู่ที่ทางใต้ของจังหวัด British Columbia วิทยาลัยมีการผสมผสานของหลักสูตรอาชีวศึกษา, การค้า, เทคนิคและด้านวิชาการสำหรับนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือนักเรียนเรียนชั่วคราว


Vancouver Community College

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.vcc.ca/

Description:

Vancouver Community College เป็นวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965, นับว่าเป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด British Columbia ด้วยจำนวนโปรแกรมมากกว่า 140 โปรแกรมทั้งโปรแกรมระดับใบประกาศและโปรแกรมระดับประกาศนียบัตร และมีทั้งหมด 3 แคมปัสคือ Broadway, Downtown, และ Annacis Island


Okanagan College

Location: Kelowna, British Columbia

Website: https://www.okanagan.bc.ca/

Description:

ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1963, นับแต่นั้นมา Okanagan College ก็เติบโตกลายเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่นอกเขตเมืองหลักของจังหวัด British Columbia มีนักเรียนมากถึง 8,500 คนและมีทั้งหมด 4 แคมปัส ทำให้ได้รับการยอมรับเป็นวิทยาลัยการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสองในจังหวัด British Columbia มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 1,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลกที่กำลังเรียนอยู่ที่นี่


Centennial College

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.centennialcollege.ca/

Description:

Centennial College of Applied Arts and Technology เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต เป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่ก่อตั้งในจังหวัด Ontario Centennial College ได้รับการยอมรับเป็นวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดซึ่งมีนักเรียนจากหลากหลายวัฒนธรรมมากกว่า 100 วัฒนธรรมและมีภาษาที่ใช้สื่อสารในแคมปัสมากกว่า 80 ภาษา


George Brown College

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.georgebrown.ca/

Description:

George Brown College of Applied Arts and Technology เป็นวิทยาลัยรัฐบาลและมีทั้งหมด 3 แคมปัสในตัวเมืองโตรอนโต George Brown College เปิดสอนหลักสูตรผสมผสานและภาคปฏิบัติ มีโปรแกรมระดับประกาศนียบัตรทั้งหมด 35 โปรแกรม, โปรแกรมระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง 31 โปรแกรมและโปรแกรมระดับปริญญาตรีทั้งหมด 8 โปรแกรม


Fanshawe College

Location: London, Ontario

Website: https://www.fanshawec.ca/

Description:

เป็นหนึ่งวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา มีแคมปัสตั้งอยู่ London, Simcoe, St. Thomas และ Woodstock กับอีกหนึ่งแคมปัสใหม่ที่ตั้งในส่วนใต้ของโตรอนโต Fanshawe มีนักเรียนประมาณ 43,000 คนและเปิดสอนมากกว่า 200 โปรแกรม


Niagara College

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.niagaracollege.ca/

Description:

วิทยาลัยมีทั้งหมด 3 แคมปัสและมีนักเรียนมากถึง 9,000 ยังไม่นับรวมนักเรียนต่างชาติอีก 4,000 คนจาก 60 ประเทศทั่วโลก วิทยาลัยเปิดสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษามากกว่า 100 โปรแกรม, ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง


British Columbia Institue of Technology (BCIT)

Location: Burnaby, British Columbia

Website: https://www.bcit.ca/

Description:

BCIT เป็นสถาบันโพลีเทคนิครัฐบาลที่ตั้งอยู่ใน Burnaby, BC สถาบันแห่งนี้มีทั้งหมด 5 แคมปัสตั้งอยู่ในเมืองหลักของพื้นที่ Vancouver เปิดสอนระดับสายอาชีพและสายเทคนิค มีการฝึกงานสำหรับฝึกฝนทักษะทางการค้าและเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรีในด้านสายอาชีพ


ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนในทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะคงอยู่ตลอดชีวิตของนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัครเรียน หรือรับการประเมินฟรี โปรดติดต่อเรา