ในปัจจุบันประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศปลายทางที่ได้รับความนิยมสำหรับโปรแกรมมัธยมศึกษาจากนักเรียนทั่วโลก เช่นในเมืองที่สำคัญ อย่างเมืองแวนคูเวอร์, BC เมืองโตรอนโต, Ontario และเมืองมอลทรีโอ, Quebec สู่เมืองที่สวยงามเช่น Alberta, Nova Scotia และ Newfoundland ประเทศแคนาดามีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต้อนรับนักเรียนต่างชาติ

คนแคนาดาเป็นมิตร, มีการศึกษา, และให้การต้อนรับกับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี – และโรงเรียนในประเทศแคนาดาทั้ง โรงเรียนรัฐบาล, โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนประจำมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในประเทศแคนาดาหรือในต่างประเทศ Study Links ได้ส่งนักเรียนต่างชาติในโปรแกรมมัธยมศึกษามากกว่า 15 สถาบันทั่วประเทศแคนาดาและนักเรียนเหล่านั้นได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดเวลาจากเรา ในประเทศแคนาดานักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษา (รวมไปถึง IB Program) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการจะเรียนและหากต้องการเรียนเป็นภาคการศึกษา, ปีการศึกษา หรือเรียนหลายปีก็ได้เช่นกัน

โปรแกรมมัธยมศึกษาที่แนะนำ (ทั่วประเทศแคนาดา)

Coquitlam School District (SD 43)

Location: Coquitlam, British Columbia

Website: https://www.sd43.bc.ca

Description:

อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 35 กิโลเมตรและเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด British Columbia ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งสิ้น 70 แห่งในเมือง Coquitlam, Port Coquitlam และ Port Moody เป็นเขตการศึกษาที่พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อย่างครอบคลุม


Delta School District (SD 37)

Location: Delta, British Columbia

Website: https://www.deltasd.bc.ca/

Description:

อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์เพียง 20 นาทีและมีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เข้มข้น ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับชาติ มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 30 แห่งในเมือง Delta, Ladner และ Tsawwassen มีโปรแกรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา, ศิลปะและยิมนาสติก


Maple Ridge School District (SD 42)

Location: Maple Ridge, British Columbia

Website: https://www.sd42.ca/

Description:

มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 27 แห่งในเมือง Maple Ridge และ Pitt Meadows  มีหลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Advanced Placement (AP) มีหลักสูตรผนวกภาคภาษาฝรั่งเศส (French Immersion)


British Columbia Christian Academy (BCCA)

Location: Port Coquitlam, British Columbia

Website: https://bcchristianacademy.ca/

Description:

เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 25 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรผนวกภาคภาษาฝรั่งเศส (French Immersion) และ Advanced Placement (AP) โดดเด่นด้านกีฬาบาสเก็ตบอลซึ่งได้รับรางวัลระดับภูมิภาค


Bodwell High School

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://bodwell.edu

Description:

เป็นโรงเรียนประจำในเมืองแวนคูเวอร์ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการพร้อมทั้งมีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีแผนการเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้นักเรียนและปลูกฝังวินัยในตนเอง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น


Regent Christian Academy

Location: Surrey, British Columbia

Website: https://regent.bc.ca/

Description:

เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนโปรแกรมนักเรียนต่างชาติมากกว่า 30 ปีและเป็นโรงเรียนที่ถูกจัดเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด British Columbia ในด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดไว้เพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด เช่น การแสดง, วงดนตรี, วิทยาศาสตร์ เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา


Vernon School District (SD 22)

Location: Vernon, British Columbia

Website: http://www.sd22.bc.ca

Description:

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่สวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภูเขาแม่น้ำและทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบคาลามัลกา ทะเลสาบโอคานากันและ ทะเลสาบสวอนเลค เมืองเวอร์นอนมี 4 ฤดูและมีกิจกรรมสันทนาการที่โดดเด่นสำหรับในแต่ละฤดู เวอร์นอนเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศแคนาดาโดยใช้เวลาขับรถจากแวนคูเวอร์ ประมาณ 4.5 ชั่ว โมง หรือเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 45 นาทีไปลงที่ Kelowna International Airport โรงเรียนรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษาเวอร์นอนเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและยังมีโปรแกรมค่ายฤดูร้อนอีกด้วย


Vancouver School Board (VSB)

Location: Vancouver, British Columbia

Website: https://www.vsb.bc.ca

Description:

Vancouver School ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสูงและมีครูที่มุ่งมั่นในการสอนพร้อมด้วยอุปการณ์การสอนที่ทันสมัย Vancouver School มีวิชาเลือกหลายหลายโปรแกรมและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการเรียนโดยมีการกวดวิชาโดยเพื่อนร่วมชั้น ขณะนี้มีนักเรียนต่างชาติทั้งหมด 1,500 คนจาก 16 ประเทศทั่วโลกที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตการศึกษา Vancouver School


Toronto District School Board (TDSB)

Location: Toronto, Ontario

Website: https://www.tdsb.on.ca/

Description:

TDSB ภูมิใจที่เป็นหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของโลก ให้การต่อนรับนักเรียนจากทุกประเทศและการเข้าเรียนในเขตการศึกษานี้ได้รับผลประโยชน์มากมายเนื่องจาก เมือง Toronto เป็นเมืองที่สวยงาม สะอาดและเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัย นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและได้พบกับเพื่อนต่างเชื้อชาติพร้อมกันนี้ก็ได้เรียนรู้ระบบการศึกษาชั้นหนึ่งในประเทศแคนาดา


Fulford Academy

Location: Brockville, Ontario

Website: https://fulfordacademy.com/

Description:

หนึ่งในโรงเรียนประจำชั้นสูงในประเทศแคนาดา โปรแกรมเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (เกรด 6-8) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 9-12) โดยมีวิชาเลือกที่หลากหลายสำหรับนักเรียนและมีโปรแกรมเตรียมความพร้อม ESL และเตรียมความพร้อมสู่การเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาที่มีมาตรฐานหลักสูตรสูงโดยโปรแกรมเตรียมความพร้อม ESL และ University นี้ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคตทั้งยังให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของ North American และเรียนรู้ข้อกำหนดทางสังคม


Aberdeen Hall Preparatory School

Location: Kelowna, British Columbia

Website: https://www.aberdeenhall.com/

Description:

Aberdeen Hall ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ตั้งอยู่ที่เมือง Kelowna, British Columbia และในปัจจุบัน Aberdeen จัดเป็นโรงเรียนเอกชนอันดับต้นๆของประเทศแคนาดา  โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อนักเรียน โรงเรียนมีหลักสูตรสากลที่เป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลที่มีการเรียนหลักสูตรแกนกลางผนวกกับชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส, เรียนดนตรีและพละศึกษา เป้าหมายในการเรียนเพื่อที่จะชี้นำนักเรียนให้มุ่งเน้นแกนกลางในการเรียนคือ การอ่าน, การเขียน, เลขคณิต รวมทั้งพัฒนาการด้านศิลปะ, ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพในการเรียน  


ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนในทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะคงอยู่ตลอดชีวิตของนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัครเรียน หรือรับการประเมินฟรี โปรดติดต่อเรา