Chúng tôi cung cấp mọi thứ theo một thể thống nhất từ Giấy phép du học đến thị thực thường trú cho các sinh viên chọn Canada là điểm đến cuối cùng.

Học và làm việc tại Canada

Study Links cung cấp nhiều lựa chọn thực tập, làm việc và học tập tại các trường học, cao đẳng và đại học. Văn phòng của chúng tôi xử lý tất cả các loại đơn xin việc và giấy phép học tập trong tất cả các loại. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi đã được chứng minh để hỗ trợ sinh viên quốc tế bảo đảm LMIA (Đánh giá tác động thị trường lao động) chính thức được gọi là xác nhận LMO (Ý kiến thị trường lao động), chuyển đổi Tình trạng sinh viên sang trạng thái lao động nước ngoài tạm thời đủ điều kiện làm việc cho chủ lao động ở Canada. Chúng tôi đã giúp nhiều sinh viên hoàn thành mục tiêu việc làm và nhập cư.

Chương trình ESL / Pháp / Khách sạn

Các khóa học tiếng Anh này trong một môi trường kinh doanh và cung cấp kinh nghiệm làm việc ở Canada liên quan đến nghiên cứu học thuật hoặc nghề nghiệp của họ. Các chương trình này bao gồm 50% học ngôn ngữ và 50% thực tập có lương hoặc không lương.

Các điểm lợi ích của chương trình
  • Công việc có lương và không lương
  • Văn phòng giới thiệu việc làm và hỗ trợ đơn xin giấy phép làm việc
  • Chương trình giảng dạy sẵn sàng cho công việc
  • Cơ hội làm việc trong trường

Study Links cung cấp một chương trình học tập và làm việc 12, 24, 32 hoặc 48 tuần. Chương trình này bao gồm 6, 12, 16 hoặc 24 tuần. Chương trình thực hành tiếng Anh hoặc tiếng pháp hoặc tiếng Anh thương mại, sau đó là thực tập khách sạn 16 hoặc 24 tuần được trả lương hoặc không được trả lương.

Các thực tế quan trọng về làm việc và học với các sinh viên nước ngoài

Không cần giấy phép làm việc: Sinh viên sau trung học toàn thời gian tại các trường Công có thể làm việc trong khuôn viên trường hoặc ngoài trường tối đa 20 giờ / tuần mà không có giấy phép làm việc trong các buổi học và toàn thời gian trong mùa hè.

Giấy phép lao động mở của vợ / chồng: Sinh viên sau trung học toàn thời gian tại các tổ chức công hoặc trường tư có bằng cấp, có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc mở cho vợ / chồng.

Giấy phép làm việc cho sinh viên hợp tác: Điều này áp dụng khi việc làmcó ý định là một phần thiết yếu của chương trình học tập.

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp một chương trình được công nhận, sinh viên có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc có giá trị đến 3 năm.

Chương trình chỉ định địa phương (PNP): Sau khi tốt nghiệp từ một tổ chức được công nhận, học sinh sau trung học có thể đủ điều kiện để áp dụng theo thể loại này.

Các nhà tư vấn của Study Links chỉ cho bạn đi đúng hướng trên con đường thành công học tập ở Canada sẽ kéo dài suốt đời. Để biết thêm thông tin về các chương trình Trung học hoặc để áp dụng hoặc đánh giá ban đầu miễn phí của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi